Tedpro s.l. dona suport tècnic a empreses o professionals per compte propi en les fases de redacció de projectes d’enginyeria i arquitectura, així com a la direcció i/o construcció de les obres dels mateixos.

Tedpro s.l. ofereix als seus clients la infrastructura tècnica i humana necessària per a poder assolir els seus objectius.

Tedpro s.l. basa el seu servei en experiència professional dels seus promotors des de l’any 1985, garantint un servei de qualitat en la redacció de projectes i suport a la direcció i/o construcció d’obres.
© 2003 TEDPRO, s.l.