carregant....
....
... es va constituir l'any 2002 com empresa de serveis amb la finalitat de donar suport tècnic a empreses i professionals per compte pròpia en fases de redacció de projectes d’enginyeria i arquitectura, així com en la direcció i/o construcció d’obres...
Castellano